logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

В община Видин раздават еднократно оставащите доставки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Право на помощ в Община Видин имат общо около 3 000 деца от детските градини (без яслените групи), подготвителните групи в училище и учениците от първи до четвърти клас. Създадена е необходимата организация в учебните и детските заведения за получаването на храните от родителите по определен график, като задължително се ползват предпазни средства. Продуктите ще достигнат и до всички детски градини на територията на Общината, със съдействието на Държавно горско стопанство – Видин.

Предоставяните за консумация опаковани храни са плодове, зеленчуци, сирене и кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка, която се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания за транспортна и лична хигиена. Тази възможност се реализира съгласно препоръките на Европейската комисия към страните-членки за взимане на гъвкави решения на национално ниво, във връзка с извънредните мерки заради пандемията от коронавирус (COVID-19) до 13 май.

Сподели в социалните мрежи