logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Съдилищата започват да работят при строго спазване на мерките срещу заразата

Забраната за образуване на дела отпада. Но те ще се разглеждат при съобразяване с мерките срещу коронавируса. Освен това решенията на съдилищата ще се обявяват на интернет страниците им, без да се изпраща съобщение на страните по делото.

Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което позволи частичното възобновяване на работата на съдилищата.
всички дейности в съдилищата да се извършват при стриктно спазване на мерките срещу разпространението на коронавируса. Това означава, че забраната за достъп до съдебните сгради и за струпване на хора остава.
Все пак Съдийската колегия ще отправи препоръка към всички съдилища, а председателите им трябва така да организират работата, че тя да не спира, но и да бъдат защитени хората.

Наред с това беше решено, че с оглед натрупания немалък брой висящи и новообразувани дела трябва да се предприемат действия за насрочването им, като отново има условие – това да става при стриктно спазване на мерките за защита на здравето.
Произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако не може, то това да става в графика на съдебния състав по дежурство.

Съдийската колегия препоръча на председателите на съдилища отсрочените висящи дела да бъдат насрочени за по-ранни дати от новообразуваните производства.

Сподели в социалните мрежи