logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

На вниманието на собствениците на пчелини: От днес започва третирането на посеви

Съобщение

На вниманието на собствениците на животновъдни обекти – пчелини!

Община Видин, на основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, във връзка с уведомително писмо от фирмата, която ще извърши третирането – „Адан-Н“ ЕООД, информира собствениците на животновъдни обекти – пчелини, че ще се проведат растителнозащитни мероприятия, както следва:
1. В землището на гр. Видин, местност „Герена“: масиви №47 и №85 с площ 147 дка., отстоящи от населеното място на 1,5 км;
2. В землището на гр. Видин, местност „Шуговец“: масиви №182, №183, №184 и №185 с площ 990 дка, отстоящи от населеното място на 0,3 км;
3. В землището на с. Новоселци, местност „Пиперка“: масиви №99, №100, №101 и №102 с площ 700 дка, отстоящи от населеното място на 0,250 км;
4. В землището на с. Новоселци, местност „Ново бърдо“: масиви №113, №114 и №115 с площ 128 дка, отстоящи от населеното място на 1,0 км;
5. В землището на с. Рупци, местност „Пиперка“: масив №17 с площ 80 дка, отстоящ от населеното място на 1,5 км.
Третирането ще се проведе в периода от 19.05.2020 г. до 21.05.2020 г., от 18,30 ч. до 22,30 ч. на пшеничен и ечемичен посев, с препарат фунгицид „Приаксор“, с карантинен срок 30 дни в доза 75 мл и инсектицид „Циперфор“ с карантинен срок 21 дни в доза 25 мл.

Сподели в социалните мрежи