logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

До 15 ученици в зала на националните олимпиади

Между 10 и 15 ученици могат да бъдат в залите, в които ще се провеждат националните кръгове на олимпиадите в края на юни месец. В стаите трябва да бъде осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между децата. Това става ясно от заповед на просветния министър Красимир Вълчев, с която се определя при какви мерки ще се проведат олимпиадите.

В сградите пък ще има и засилени противоепидемични мерки в работните и санитарните помещения, както и в коридорите,. Ще се прави дезинфекция и проветряване, няма да се допускат в лица с проява на остри заразни заболявания.

Националният кръг на олимпиадите по „Математика“, „Химия и опазване на околната среда“, „География и икономика“, „Астрономия“„Философия“, „Информационни технологии“, „Английски език“, „Руски език“, „Испански език“ и „Италиански език“ ще се проведе на 27-ми юни от 8,00 часа. В същия ден от 14,00 часа пък ще са по немски и по френски език. На 28-ми юни от 8,00 часа ще бъдат олимпиадите по „Български език и литература“, Математическа лингвистика“, „Физика“, „Информатика“, „Знам и мога“, „Гражданско образование“ и „Техническо чертане“, а от 14,00 часа – по „История и цивилизации“ и „Биология и здравно образование“. С оглед на обстановката и да се предотврати смесването на ученици тази година те няма да се проведат в един и същи град. „През учебната 2019 – 2020 година националният кръг на всяка олимпиада за класираните от региона ученици се провежда на територията на съответния регион.”, посочват в заповедта Вълчев. Това ще се случи в избрани от регионалните образователни инспекторати училища.

Преди старта на изпитите директорите на школата ще трябва да направят и инструктаж за спазване на лична хигиена на децата, които ще се явят на олимпиада там. Те трябва да си мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк досег.

Директорите ще имат грижа и за логистиката при провеждането на олимпиадите. Те ще трябва да осигурят квестори, материали, консумативи и др. за всяка една от тях. След провеждането на олимпиадите пък ще засекретят и изпратя на училището домакин на националния кръг писмените работи на учениците.

На база резултатите от националните кръгове се излъчват участниците за международни олимпиади, за учениците в 12-ти клас те служат за вход във висшите училища, а за 5-ти и 8-ми клас за важни при кандидатстването за гимназия. За останалите класове пък точките са важни за кандидатстване за стипендии за учениците по програмата за закрила на децата с изявени дарби.

Източник: Монитор

Сподели в социалните мрежи