logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Асоциацията на банките напомня: Още 10 дни за отсрочване на заеми

Наближава крайният срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките за отсрочване на заеми във връзка с въведеното на 13 март извънредно положение заради пандемията от COVID-19, напомниха от Асоциацията на банките в България (АББ).

Хората и фирмите, които искат да се възползват от облекчените условия за отсрочване, разполагат с още 10 дни да заявят изрично желанието си пред своите обслужващи банки. Крайният срок за подаване на искания е 22 юни 2020 г., а банките трябва да вземат решение относно подаденото искане в срок до 30 юни 2020 г.
Хората и фирмите могат да поискат отсрочване на главницата и лихвата по заема за срок до 6 месеца, отсрочване само на главница до 6 месеца, като продължат да плащат лихвите, както и отсрочване на вноските по кредитни карти.

За да получат отсрочка по заемите си, кредитополучателите трябва да имат или да очакват затруднения при погасяване на заемите си заради ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19. Освен това към 1 март 2020 г. кредитите трябва да са редовно обслужвани или да са с просрочие не повече от 90 дни.

Сподели в социалните мрежи