logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Днес министрите гласуват отчуждаването на имотите на територията на общините Видин и Грамада

Проект на решение за отчуждаване на имоти частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 Е-79“ Видин-Ботевград от км3+757 до км 61+750 километраж по съществуващ път I = 58+128 47 км по проект попадащи в обхвата на км 3+757 до 34 03268 на териториите на общините Видин и Грамада.

В Министерството на регионалното развитие е постъпило писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“ с искане за иницииране на процедура за отчуждаване на имоти частна собственост, които се намират в землищата на гр. Видин, с.Новоселци, с.Слана бара, гр.Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с.Жеглица и с. Ивановци. Както и в землището на с.Срацимирово и гр. Грамада в община Грамада. Подробния устройствен план за обекта е одобрен с влязло в сила решение.
Средствата за отчуждаване са общо 1,335 250 лв. които ще се осигурят от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ и с предложения проект на решение на МС имотите частна собственост ще бъдат принудително отчуждени за изграждане на обекта. С което се стартира процедурата по връчване на отчуждителните актове и заплащане на обезщетенията на собствениците на засегнатите имоти, за да се стартират и строителните дейности в участъка от Видин до Макреш, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Сподели в социалните мрежи