logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Община Видин организира дискусия във връзка с изготвяне на нови общи устройствени планове

Събитието ще се проведе на 23.06.2020 г., от 15.00 ч., в залата на Общински съвет Видин.

Действащите в момента общи устройствени планове са одобрени през 2004 г. и са с 15-годишен срок за приложение. Предстои възлагане и изготвяне на задания, с които да се определят цели и подцели на устройственото и регионално развитие.

Ще бъдат изработени нов Общ устройствен план за цялата община, в чиято територия попадат 33 населени места, както и отделен план за град Видин.

Общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на Община Видин, изработен съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и стои в основата на Общинския план за развитие и другите оперативни планове на Общината.

Сподели в социалните мрежи