logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Три форми на обучение предлага просветното министерство за новата учебна година

Родителите ще могат да избират между три форми на обучение за предстоящата учебна година – присъствена, електронна и дистанционна.

При присъствената форма на обучение ще се спазва принципът на невзаимодействие между отделните класове. При начален етап учителят ще върви с класа, на който преподава. Ако един педагог преподава на повече от един клас, ще трябва да носи маска и да спазват дистанция. Ако училищата предлагат занималня, групите ще бъдат разделяни по класове или на етапи, ако записалите са в целодневно обучение са по-малко. Вече са изпратени препоръките до училищата как да организират учебния процес, но списъкът ще остане отворен и директорите ще имат възможност да добавят мерки, подходящи за училищата, които ръководят. Задължителни ще бъдат единствено предписанията на здравното министерство. Родителите пък ще получават информация веднъж седмично за епидемичната обстановка в училище, както и, когато има случай на заразено дете или учител.

Обучението ще се извършва в електронна среда за определен период от време в няколко случая. Ако в училището има случай на коронавирус и даден клас, випуск и цялото школо, трябва да превключи на онлайн уроци, докато трае карантината. Възможност за електронно обучение ще има и ако детето, родителите му или членове на семейството, живеещи заедно с хлапето, са от рисковата група или имат хронично заболяване, включено в списъка на МОН. В тези случаи ученикът може временно да се обучава от вкъщи. „Това обучение ще е без смяна на формата, това е особена дневна форма на обучение, която съчетава присъствена и дистанционна форма. Тя може да се прилага по медицински причини и с разрешителен режим от Регионалните управления на образованието.“, обясни министъра на образованието. Преди да бъде разрешено на едно дете да мине в тази форма ще се проследи дали родителите са ангажирани, имат ли необходимата техника, дали е посещавало редовно училище. Министърът допълни, че тази възможност ще бъде предложена от народните представители следващата седмица, когато Народното събрание ще гласува промените в Закона за предучилищно и училищно образование, които регламентират възможността за дистанционно обучение. В тези случаи учениците ще мога да се включат в обучението в класните стаи чрез електронна връзка, ако училището има тази възможност. Ще се провеждат и допълнителни присъствени консултации с учителите.

Дистанционна форма на обучение пък ще могат да избират учениците от 5 до 12 клас. За целта ще бъдат избрани 15-20 училищни центрове, в които могат да се обучават деца от повече от една община. Смяната на формата обаче означава и включване в друго училище и паралелка. „Практически няма голяма разлика. И в двата случая обучението се осъществява в електронна среда, но при електронното обучение ученикът запазва формата и класа си, а при дистанционното обучение избира друга форма и по този начин сменя класа си. Ученикът може да остане в училището А, но временно се обучава в дистанционния център в училището Б.“, обясни министърът. Този обаче няма да стартира първия учебен ден, а в края на септември или началото на октомври.

Оценките и отсъствията също ще бъдат задължителни и при трите варианта. „Във всички случаи, когато целият клас преминава в електронна среда или е организирана дистанционна форма на обучение ще се пишат оценки и отсъствия. При синхронно обучение (в реално време) ще има оценки на учебен час, а при асинхронно ще има оценка от участие/неучастие“, обясни министърът.

Сподели в социалните мрежи