logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Коригиращи декларации към НАП се подават до 30 септември

От офиса на Националната приходна агенция във Видин съобщават, че на 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица. Преди 30 септември се подава еднократна коригираща декларация за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Над 1 000 коригиращи годишни данъчни декларации са подадени от гражданите и фирмите, регистрирани в област Видин за предходната финансова 2018 година. Приходната агенция напомня, че подаването на данъчни декларации и документи, както и плащането към бюджета най-лесно се извършват по електронен път чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис.

Допълнителна информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.

Сподели в социалните мрежи