logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Инициатива – Посланик на доброто

Държавната агенция за закрила на детето организира Празник на доброто, който ще се проведе в деня на християнското семейство. В тази връзка и предвид настоящата година, изпълнена с много предизвикателства пред хората в страната и целия свят, с настъпилата пандемия COVID-19, ДАЗД инициира събирането на истории за хора, помогнали на дете и/или на семейството му, в труден момент, беда,
тежък инцидент и променили житейска съдба. Отправена е специална покана към общините да станат Посланици на доброто като изпратят подходяща история.

Станете Посланици на доброто като изпратите история за сторено добро:
– обем: до една стандартна страница за всяка история – A4, 2500 знака;
– посочете лице за контакт, с което да се свържем, при необходимост.

Най-вълнуващите от всички събрани истории от цялата страна ще бъдат заснети и популяризирани от Държавната агенция за закрила на детето. „Знаем със сигурност, че прояви на доброта и човечност се случват във всички населени места, особено по време на въведеното извънредното положение в периода март – май 2020 г.“, посочват още от агенцията. Вашите истории може да изпращате до 25 септември 2020 г. на e-mail:
m.tsvetkova@namrb.org.
Лице за контакт: Маруся Цветкова, старши експерт „Институционални
проекти“, моб: 0898 408 712

Сподели в социалните мрежи