logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Урок по археология в реална среда на разкопки край антична Бонония.

Учениците от 11 клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ с профилирано обучение история и цивилизации проведоха своето обучение с г-жа Валя Александрова и г-жа Кристина Божидарова „на терен“ при разкопките на Антична Бонония, западна порта. Разказите на доц. Здравко Димитров, ръководител на разкопките, бяха онагледени на място в работна среда на обекта.
Нашият град е един богат, жив учебник по история. Когато го „четем“ с очи на изследователи и откриватели, променяме и отношението на младите хора към културното ни наследство! Мотивираща за учениците бе срещата в обекта и с Валентин Витанов – археолог, възпитаник на ГПЧЕ, випуск 2011. Сложните и загадъчни археологически пластове „разказваха“ пред учениците история на няколко епохи и империи. Мотивацията им и формулираните от тях въпроси са индикатор за продължаване на този метод за обучение и срещи с науката за разкриването на богатото историческо наследство на Видин.

Сподели в социалните мрежи