logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Планови прекъсвания на електрозахранването от днес до 9 октомври във Видинска област

Поради профилактика и дейности, свързани с ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене и други, ще има прекъсвание на електрозахранването, съобщават от ЧЕЗ Разпределение. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 октомври – 09 октомври 2020 г.
Община Белоградчик
На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Белоградчик: Пейо Яворов 6, 10, 14, 7, 8, 13, 30, 3, 9, 12, 24, 11, 15, 19, 16, 2, 4, УПИ XXII-716, 855 Кв.20 , Феликс Каниц 9, Хаджи Димитър 7, 15, 22, 11, 5, 20, 14, 9, 18, 16, 13, Христо Ботев 17, 25, 32, 26, 19, 30, 11, 22, 24, 13, 34, 23, 15, 28, 27, 18, 9, 16, 20, Юрий Гагарин 3, 3а, 8
Община Видин
За Периода 05-09.10.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./ – Видин: VII Кв.84, Александър Поплилов 2, Александър Х. Спасов 7, 7, 16, 5, Безименна ТП -72 Бонония, Безименна ТП -133 Бонония 2, Бонония 14, 3, 14, Бонония 2, 6, 1, 1, 3, 4, УПИ-VII Кв.84, УПИ 2 Пазар За Плодове, УПИ Іv-5838 Кв.85, Генерал Скобелев 70, Цар Симеон Велики 127, 88, 98, 123, 90, 86, 80, 127 А, 84, 78, 102, 94, 125, 100, 119б ПИ 181, 82, 121, 119а, 92, 104-А, 96
На 07.10.2020 г. /08:31 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Иново: Оргеник Фууд ЕООД
За Периода 05-09.10.2020 г. /00:01 – 00:16 ч./ – Видин: Безименна ТП -143 Бонония, Бонония 12, 1, 4, 6, 5
На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Видин: Безименна ТП -99 Хр.Ботев 2, Д-Р Бърни Бончев 45, 51, 41, 47, 39, 43, 49, 54, 52, 56, Димитър Цухлев 27, 39, 19, 36, 23, 38, 42, 20, 45, 18, 25, 40, 43, 5, 35, 29, 7, 37, 21, 31, 41, 33, Епископ Софроний 34, 28, 40а, 32, 38, 40, 36, Йоан Екзарх 4, Панония 42, 38, 44, 34, 36, 40, Христо Ботев 5, 5, 8, 12
На 08.10.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ – Генерал Мариново: Втора 7, 1, 2, 3, 8, 17, 4, Дванадесета 8, 7, 3, 1, 4, 6, 5, 2, Девета 9, 15, 2, 11, 7, 6, 3, 5, 8, Десета 5, 3, Имот № 024004 Екатте 14698 , Осма 4, 1, 2, Пета 21, Първа 14, 1, 144, 20, 9, 6, 23, 17, 16, 19, 8, 46, ТП -2 Г.Мариново, 35, 33, 37, 25, 29, 24, 15, 12, 26, 10, 31, 21, 18, 27, 34, 59, 26, 55, 36, 32, 38, 61, Ретранслатор, 53, 45, ТП -1 Г.Мариново, 28, 47, 6, 57, 40, 30, 63, 29, 51, 44, 42, 50, Седма 1, 3, Трета 25, 26, 28, 32, 2, 7, 24, 30, 1, 10, 3, 16, 22, 5, 18, 20, 14, Тринадесета 6, Четвърта 6, 4, Шеста 7, 2, 8, 12, 14, 6, 10, 1, 4, ПИ 57 Кв.3
На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гомотарци: Втора 14, 41, 19, 43, 18, 16, 2, 35, 45, 37, 27, 21, 20, 23, 39, 12, Двадесет И Девета 10, Двадесет И Четвърта 10, Двадесета 8, Осма 6, 5, 11, 8, 1, 12, 13, 9, 3, 7, 14, 16, 10, Пета 14, 10, 6, 12, 3, 4, 1, 9, Петнадесета 21, Първа 1, ТП -2 Гомотарци, Седма 5, 27, 9, 23, 14, 24, 8, 15, 7, Трета 5, 2a, 14, 4, 19, 21, 8, 7, 23, Тридесет И Пета 2, Тридесет И Четвърта 4, 12, 2, Тридесет И Шеста 19, 9, 3, 7, 1, 5, 2, УПИ 99 Кв.3 , Четвърта 22, 15, Четиридесет И Пета 1, Шеста 12
На 08.10.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ – Градец, Общ. Видин: Първа 208, УПИ I-7 Кв.401
На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Динковица: Втора 17, 8, 10, 12, 25, 5, 4, 1, Дванадесета 4, 3, 22, Девета 1, 10, 5, 8, Десета 2, 1, Единадесета 6, 7, 3, 2, 8, 1, Осемнадесета 4, 2, Осма 2, Пета 2, Първа 15, 4, 21, 10, ТП -1 Динковица, 9, 16, 5, 6, 3, 8, 25, Седемнадесета 1, 11, 26, 20, 24, 5, Седма 4, 1, 2, Трета 17, 8, 20, 25, 3, 4, 12, 21, 13, 1, Тринадесета 5, 4, 1, 2, Четвърта 8, 2, Шеста 7

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Сподели в социалните мрежи