logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

XVII Димитровденско математическо състезание ще се проведе във Видин

На 17 октомври 2020 година в чест на духовния празник на нашия град за седемнадесети пореден път ще се проведе Димитровденско математическо състезание за ученици от III до XII клас, организирано от Съюза на математиците в България – секция Видин.
Тази година, поради извънредните мерки в страната тази година състезанието ще се проведе по училища, като всяко дете ще може да се яви за участие само в училището, в което учи. Участниците ще се явяват в съответното училище не по-късно от 8:45 часа на 17.10.2020 г., като състезанието ще започне в 9:00 часа и ще продължи 3 астрономически часа.
Състезателните теми ще са върху учебното съдържание по математика от предходната учебна година от задължителната и разширената подготовка от предходната учебна година.
Темите за III-VII клас съдържат по 8 задачи
(всяка по 5 точки), а тези за VIII-XII клас – по 4 задачи (всяка по 10 точки). Максималният брой точки е 40.
Всеки участник ще получи Свидетелство за участие и подарък.
Заявки за участие ще се подават до 16:00 часа на 14.10.2020 г. по електронен път на адрес:

https://forms.gle/WZhpHtSeA1i8JwEL9
Таксата за участие на всеки участник е 8 /осем/ лева, коята ще бъде приемана на 15 и 16 октомври 2020 г. от 10:00 до 16:00 часа в сградата на ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин от финансовия отговорник на секцията.
Участниците представят в деня на състезанието попълнена декларация (по приложените образци) за съгласие/несъгласие за публикуване на резултатите.
Декларациите са два вида:
– за участник до 16 години и се попълва от родител;
– за участник над 16 години и се попълва от самия участник.
Резултатите и класирането ще бъдат публикувани на електронната страница на СМБ – секция Видин до 17:00 часа на 18.10.2020 г.
Награди: Грамота и медал за първо, второ и трето място;
Грамота за отлично представяне; – Награда на кмета за най-добро представяне във всеки клас; kаграда за участник, постигнал максималния резултат от 40 точки.
Награждаването ще бъде на 22.10.2020 г. от 12:30 часа.

Сподели в социалните мрежи