logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Читалище „Цвят 1870“ обявява конкурс за есе

Народно читалище „Цвят 1870” със съдействието на Регионално управление на образованието – Видин обявява конкурс за есе на тема „Народните будители – страдание, вдъхновение и надежда”
Конкурсът се организира по повод Деня на народните будители – 1 ноември.

Право на участие имат всички ученици от V до ХІІ клас, като литературните творби в обем до 2 стандартни страници да се представят на e-mail: tsviat@abv.bg.
Към всяка творба да са посочени:
– трите имена на участника;
– клас и учебно заведение.
Оценяването ще се извърши от компетентно жури.

Творбите ще бъдат класирани в следните възрастови групи:
І група – от V до VІІІ клас
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
За всяка възрастова група ще бъдат присъдени І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда.
Наградите ще бъдат връчени на 02.11.2020 г., понеделник, от 17:30 часа в салона на читалището.
Краен срок за представяне на творбите – 28.10.2020 г.
За информация: тел. 094/ 601 675; 0879594785

Сподели в социалните мрежи