logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Търсят се млади предприемачи от Северозапада за обучение по проект

Подходящи са младежи над 18 години от областите Видин, Враца и Монтана, жители на трансграничния регион България – Сърбия, които са все още ученици, с предстоящо завършване на своето средно образование, студенти или безработни.

Младите хора, които се интересуват от започване на собствен бизнес в областта на туризма могат да участват в подбор за предстоящо обучение по предприемачество, по проект „СТЪПКИ“ .
Търсят се младежи над 18 години от областите Видин, Враца и Монтана, жители на трансграничния регион България – Сърбия, които са все още ученици, с предстоящо завършване на своето средно образование, студенти или безработни.
Обучението ще се проведе като част от проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите – СТЪПКИ”, реализиращ се по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.
Три смесени групи от по 45 обучаващи се от Сърбия и България от целевия трансграничен регион ще бъдат обучавани в продължение на 3 дни в стартирането на собствен бизнес в сферата на туризма, необходимите основни управленски и комуникационни умения и провеждането на маркетинг и реклама на дейността.
Желаещите могат да изпратят своя автобиография до 30 октомври 2020 г., на електронна поща sangelova@vidin.bg.
Подборът на участниците ще се извърши от община Видин. Кандидатите, които отговарят на изискванията, ще бъдат поканени на интервю в периода 3-4 ноември 2020 г.

Сподели в социалните мрежи