logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Срокът за плащане на втората вноска на местните данъци и такси изтича на 31 октомври

Считано от 1-ви ноември, върху неплатените задължения за 2020 година започва да тече законна лихва.

До тогава физическите и юридическите лица трябва да са платили дължимите от тях данък сгради, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“ в Община Видин.

При неплатени в срок задължения към общинския бюджет следва издаване на акт, който се връчва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и впоследствие се предава за принудително изпълнение.
Справка за задълженията може да се направи в „Местни данъци и такси“ или онлайн (www.vidin.bg), като за тази цел е необходим персонален идентификационен код, който се получава на място в отдела. Проверката става и с ПИН код, издаден от офисите на НАП.
Плащането може да се извърши по следните начини:
– в брой, на касите на Община Видин, които са с работно време от 8.30 до 17.00 ч., без прекъсване, от понеделник до петък;
– по банков път, по банковите сметки на отдел „Местни данъци и такси“ по местонахождение на имота (http://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/local-taxis);
– с пощенски запис;
– чрез ПОС терминал на касите на отдел „Местни данъци и такси“;
– на касите на „Български пощи” ЕАД;
– на касите на „Изипей” /Easypay/.

Сподели в социалните мрежи