logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Въведени са допълнителни противоепидемични мерки в община Видин

Решението е във връзка с повишения брой случаи на COVID-19, които се отчитат през последните дни във Видин, съобщават от Общината. От 4 ноември част от общинските служители преминават в режим на дистанционна работа. Това се осъществява по график, изготвен от ръководителите на отделите и звената, така че всички структури да продължат да работят нормално.

Ограничава се достъпът на външни лица в сградата на Община Видин. Гражданите и занапред ще могат да посетят Центъра за услуги и информация и когато е нужно експертно съдействие ще се осъществява контакт със съответния служител.

Извършва се стриктен контрол за спазването на създадения пропускателен режим в отдел „Местни данъци и такси“ и информационния център. Следи се за спазване на дистанция, като не се допуска повече от 1 човек на 3 кв. м, на видни места са поставени дезинфектанти. Четири пъти дневно в сградата на общинската администрация се извършва дезинфекция.

Община Видин напомня на гражданите, че могат да заявят, заплащат и получат електронни административни услуги чрез Единния модел, утвърден от Държавната агенция за електронно управление. Услугите, които са реализирани към настоящия момент, са достъпни на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services, както и на интернет страницата на Община Видин – https://vidin.bg/wps/portal/vidin/services/e-services.

Сподели в социалните мрежи