logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Протоколите и рецептите на хронично болните се удължават служебно

От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщават, че са изготвили Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.

Това се налага за да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка. ,

Мярката цели да се избегне струпване на хора в закрити пространства, както да се гарантира достъпът на пациентите до необходимите им лекарства.

Пациентите трябва да вземат лекарствата си от същата аптека, от която са го правили и преди въвеждането на извънредния ред. Ако това не е възможно и ако се налага данните и терапията да бъдат променени, пациентите трябва да посетят личния си лекар.

Служебно се удължава и срокът на валидност на протоколите за скъпо струващо лечение на хронично болни пациенти.

Условията и редът влизат в сила от 16.11.2020 г.

Сподели в социалните мрежи