logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Рискът от пожари нараства през отоплителния сезон

Масовото използване на локални отоплителни уреди усложнява пожарната обстановка през зимния сезон, увеличава се опасността от възникване на пожари. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин апелира към жителите на региона да бъдат внимателни и отговорниОгнеборците припомнят правилата за пожаробезопасна експлоатация на различните видове отоплителни уреди през този сезон.

Ако се отоплявате  с електрически уреди,  използвайте само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими и леснозапалими материали. Изключвайте уредите с реотани, когато нямат наблюдение и контрол от възрастен човек; преди лягане за сън; когато спре тока; преди да излезете навън и спазвайте  инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите. Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение и  проверете изправността на електрическата инсталация, като не забравяте,  че само автоматичните и стандартните предпазители (бушони), са в състояние да предотвратят трагедия.

Ако се отоплявате с уреди, работещи с твърдо гориво не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди и се уверете,  че огънят от печката няма да се разпространи извън нея. Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките и не  разпалвайте отоплителните уреди на твърдо гориво със запалителни течности. Поставете под отоплителния уред негорима подложка, която да излиза отстрани поне на 25 см., а отпред най-малко на 50 см., ако подът под него е горим. Съхранявайте твърдото гориво извън жилищните помещения и не  оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение.

Не забравяйте комините – те трябва да са измазани и без пукнатини; периодично да се почистват от натрупаните в тях сажди; димоотводите (кюнците) да се монтират стабилно укрепени и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции; не зауствайте димоотводите във вентилационните тръби и шахти.

Ако се отоплявате с уреди, работещи с газ пропан-бутан поддържайте газовото оборудване в състояние, осигуряващо спазването на изискванията за безопасност, като извършвате замяна на празна за пълна бутилка от обекти за продажба на бутилки и газ, оторизирани от държавните органи за технически надзор. Не използвайте стари бутилки, които не са преминали технически преглед,  редуцил-вентили, които не са предназначени за битови бутилки с газ и напукани маркучи и такива по-дълги от 1,5 метра. Не поставяйте газовите бутилки в близост до източници на топлина, не допускайте деца да използват газ и не допускайте небрежност при транспортиране, съхраняване и използване на бутилки с газ.

 

Сподели в социалните мрежи