logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Видин и Враца кандидатстват за седалище на регионално звено към „Реставрация“ ЕАД

Звеното ще стопанисва недвижимото културно наследство в Северозападния район за планиране, който включва пет области- Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.
„Има изготвен функционален анализ за необходимостта от структуриране на регионални звена към държавното търговско дружество „Реставрация“ ЕАД, което трябвада се грижи за държавните археологични и други паметници. Ние проучихме всички възможности на северозападния край на нашата държава. Кметът на община Видин, както и областният управител на област Видин, изразиха позитивно становище да бъде структурирано такова звено. При нас дойде и предложение от областния управител на област Враца Малина Николова- там да бъде седалището на това наше регионално звено“, обясни пред Радио Видин изпълнителният директор на „Реставрация“ ЕАД проф. Венелин Терзиев.

В мотивите си дирекцията да бъде със седалище във Видин, общинското ръководство е посочило, че тук се намират над 20 археологически паметника от национално значение. Сред тях са замъкът „Баба Вида“, Кръстата казарма, Турският конак, римската крепост „Бонония“, античният град „Рациария“, крепостта „Кастра Мартис“, средновековни църкви и манастири.
„Към настоящия момент сме изготвили анализ, както от гледна точка разположението на археологичните и другите паметници на територията на Северозападния район за планиране, така и за възможностите за кадрова обезпеченост на тези доста специфични дейности. Радва ме това, че Община Видин дава възможност безвъзмездно да бъде ползван сградният фонд общинска собственост за нуждите на звеното. Ние в рамките на тази година ще направим едно решение на Съвета на директорите и ще предложим на министъра на културата да направи съответните промени. Самото решение се очаква в началото на следващата година“, добави проф. Терзиев.
Разкриването на регионална държавна дирекция във Видин ще е първото подобно събитие в административната област от десетилетия, в които по ред причини бяха закривани териториални структури в крайдунавския град. Освен това, звеното към Министерството на културата ще осигури поне 10 нови работни места за високообразовани служители.

Източник: Радио Видин

Сподели в социалните мрежи