logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Вече има избран вариант за тунел под „Петрохан“

Отдавна не се питам как се сбъдват мечтите .. Как се случват онези неща, които десетилетия цял един регион иска? Как гласът ни да бъде чут, след викането и протестите? Каква енергия е нужна, за се спаси общността, града, региона?
Не колко, а каква ..
На 07.12.2020 г. от 11:00 се проведе заседанието на Експертен технико – икономически съвет, съгласно заповед на Председателя на АПИ.
Провеждането му се осъществи чрез видео-конферентна връзка. Присъстваха, както експетри и специалисти от АПИ, представители на дружеството, изработило прединвестиционното проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан, представители на общините, чиято територия се засяга от трасето, представители на Областните пътни управления и ГО “Единни за промяна”.
Пиша за това, защото днес получих драфта на Протокола от заседанието и защото за всеки жител на българския Северозапад това е онзи инфраструктурен проект, за който се мисли и говори повече от век. Много. Говори се много.
Днес думите са излишни. Когато през 2018та година ние, като граждни успяхме да се споразумеем за първата част от процедурите за тунел под Петрохан, ден като днешния изглеждаше като онова хубаво нещо, за което дори не смееш да мечтаеш …
И днес и тогава ние вярвахме, че говорения, мечтан, обещаван, отричан, вярван, почти невъзможен проект, който би дал много повече от свързаност на Северозапада ще се случи само ако бъдем упорити и убедим онези, от които зависи, че е необходим.
И днес и тогава впрегнахме опита и познанията си за процедури и законодателство, за да успеем да спасим своя регион. Бяхме водени от осъзнатото желание да променим Северозападна България с общи усилия, с постоянство и може би мъничко на инат. Въпреки всички, които с поведението си и присъствието си в региона правеха този проект невъзможен.
Публикувам накратко информацията за прединвестиционното проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан:
Прединвестиционното проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан е разработено с три варианта. Общото между трите варианта е, че се предвижда ново трасе между Мало Бучино и Берковица. Вариантите са с различна дължина за тунел. Предвиждането на проекта, включва Г10,5 за пътната част и тунели с една основна и една аварийна тръба. Тунелите са с размер, 4225 за тъмночервения вариант, 4200 за тъмносинята следа и 6845 за светлосиния вариант. Обследвани са икономическите параметри на съответните варианти, както техническите решения свързани в надлъжните наклони, профил, радиуси на завоите и обходите на населените места.
След проведени редица срещи и обсъждания с експерти аз направих предложение, което бе прието от членоете на ЕТИС и което бе изцяло в подкрепа на светлосинята следа, предвиждаща дължина на тунела от 6845м. Прието и единодушно одобрено бе и предложението на „Единни за промяна“ в следващата фаза да се проектира и разработва светлосиньото трасе, а тунела да бъде заложен вместо с основна и евакуационна тръба, с две активни пълноценни тръби. Също така се възприе идеята по тази следа да се заложи полоса с габарити за Г20. По този начин процедурата по ОВОС ще обхваща полоса, позволяваща проектиране на скоростен път. Прецизирането на габарита и трасето ще бъде извършено на следващия етап, след Оценката за въздействие на околната среда.
Но това наистина са подробности.
Ето решенията, които бяха взети.
Решенията, които ме карат да благодаря и да вярвам.
Благодаря!
А извън дозата оптимизъм, това са решенията, за чието изпълнение аз лично ще продължа да работя.
1. Приема изработеното прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан, като изпълнение на възложената със заданието за проектиране задача за първи междинен етап.
2. При окончателното предаване на разработката (втори междинен етап) тунелът да се разработи с две активни тръби, всяка с по две ленти за движение.
3. Следващата фаза на проектиране да бъде разработена по следата на светлосин вариант с постигане на ситуационни и нивелетни елементи за проектна скорост 80-90 км/ч и габарит Г20.“
Днес спокойно мога да благодаря и за свършеното за магистралата, за която видинчани, безнадеждно, плахо и неуверено мечтаят от началото на 90те.
С не малка доза гордост мога да кажа, че довършването на проектите и процедурите до получаване на разрешения за строеж (РС ) за участъка Видин – Монтана са вече при своя край.
Всеки, който е положил усилие това да се случи знае колко дълъг и тромав е процеса.
Благодаря на всички, които повярваха, че добре организираната, разумна и правилно насочена гражданска енергия може да променя реалността. Направихме го заедно. Заедно с институциите, заедно с онези, чиито имоти се засягат пряко, заедно с всеки един експерт и държавен служител, който успяхме да убедим, че този път е жизнено важен за региона ни. И всеки ден, с който е ускорен процеса е равен на спасен човешки живот.
Днес бе пидписано РС за участъка от Видин до Макреш.
Предстои в утрешния ден(30 януари 2020) обнародване в ДВ.
През Януари трябва да бъдат издадени и РС за следващите два лота, до Ружинци. Очаква се до началото на март за цялото трасе от Видин до Монтана да има издадени РС и строителството да се извършва във всички лотове. Случва се. А за да се случи ще продължат усилията ни.
И ако за някои тази трудна, белязана от истерия, вирус, себевглеждане и нерядко с безотговорнст 2020та година е годината, в която нищо хубаво не се е случило,
за мен тя бе година на работа, надежда, постоянство … (някъде умишлено ще изоставя разочарованията)…
Защото всяка прегръдка, всяко усилие, всяко действие, което направихме заедно променяше живота ни.

Росица Кирова

Сподели в социалните мрежи