logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Какво ново влиза в сила от 2021 г.

По-големи данъчни облекчения за родителите, повече дни неплатен отпуск, признавани за стаж, по-високи минимални нива на доходи и по-строги изисквания за пенсиониране – това са част от промените в нормативната уредба, които влизат в сила през 2021 г.

Променят се изискванията за навършените години и продължителността на осигурителния стаж за пенсиониране. Жените, които се пенсионират в най-масовата трета категория труд, трябва да са навършили 61 години и 8 месеца и да имат осигурителен стаж 36 г. За мъжете изискването за навършени години нараства с 1 месец и вече е 64 години и 4 месеца, а стажът нараства с 2 месеца на 39 г, съответно: жени: възраст – 61 г. 8 м, стаж – 36 г., мъже: възраст – 64 г. 4 м., стаж – 39 г.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв. Максималният осигурителен доход остава на миналогодишното ниво – 3000 лв. Увеличава се и минималният осигурителен доход по икономически дейности и професии – средно с около 4.5%. Минимални прагове не бяха договорени от работодателите и синдикатите, нито правителството определи административно нови нива, а процентът на повишение се дължи на увеличената минимална работна заплата.

Заради ковид – кризата, продължителните неплатени отпуски и безработицата, депутатите взеха решение през 2021 г. за осигурителен стаж да се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни – двойно повече, отколкото досега.

Увеличава се размерът на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 650 лв.Минималната пенсия става 300 лв.(при 250 лв. досега) като до края на март пенсионерите ще получават от бюджета и допълнително 50 лв.

Всички пенсии, отпуснати преди днешната дата, ще бъдат повишени с 5 на сто от 1 юли.

За тази година влизат в сила и облекчения за отглеждане на деца независимо от дохода на семейството. Тук също важи правилото, че отстъпката ще се ползва за доходите през 2021 г. Тоест за тези, които подават данъчни декларация – през 2022 г., когато ги попълват, а за тези, които ще ползват помощта през работодателя си, тоест са само на трудов договор и нямат други, в края на 2021 г. И така родителите на 1 дете ще могат да си приспаднат от данъчната основа 4500, на 2 – 9 хил. лв., а на 3 и повече 13 500 лв.

Размерът на детските надбавки остава непроменен, но учениците в 1 и 8 клас ще получат еднократна помощ от 300 лв.

От 2021 г. влизат в сила облекчения, които важат за ремонтни дейности в жилищата. Те са не за покупката на материали или мебели, а само за положения труд от майсторите. За целта обаче те трябва да издадат документ, ако са фирма, за цената на положения труд, а ако е физическо лице, да се впишат данните му. Това облекчение обаче ще може да се ползва при декларирането на доходите за 2021 г. като ще се признава разход до 2000 лв.

Необлагаемият размер на ваучерите за храна е повишен от 60 лв. на 80 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице.

Източник: Дневник

Сподели в социалните мрежи