logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

2 700 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал

Близо 2 700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите.

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20 %, респ. 10 % от оборота си за съответните периоди на 2019 година или 2020 година.

Кандидатстването става по електронен път чрез портала за е-услуги на НАП и системата ИСУН, припомнят от приходната агенция.

Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите може да започне след получаване на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в близките седмици.

Постъпленията в офиса на Националната агенция за приходите в град Видин през 2020 година са малко над 69 милиона лева, което е с над 2 млн. лева над планираното и с над 2,8 млн. лева повече от предходната 2019 година, отчитат от НАП. Въпреки коронакризата, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от приходната агенция. Запазва се тенденцията за ръст на постъпленията в хазната, като за миналата година той е около 5 % спрямо предходната, допълват от ведомството.

През 2020 година данъчните приходи възлизат общо на 20 млн. лева. От тях над 5,8 млн. лева са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 15 млн. лева от данък върху доходите на физически лица.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 49,2 млн. лева, като от тях 29,5 млн лева са за държавно обществено осигуряване, 13,5 млн лева – за здравноосигурителни вноски и 6,2 млн. лева – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Сподели в социалните мрежи