logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Приети са промени в проект „Запази ме”

От Агенцията по заетостта информират работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че в Държавен вестник , е обнародвано Постановление № 418 на Министерски съвет за изменение и допълнение на ПМС № 325/26.11.2020 г.

В новото Постановление са регламентирани следните промени в проект „Запази ме”:

– При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в основния трудов договор, действащ към периода на неплатения отпуск, за който се изплащат компенсации.

– Удължава се периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде до 31.03.2021 г. Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения с акт на държавен орган за осъществяване на дейността, за която са наети.

Промените влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Работодателите ще могат да подават документи за компенсации съгласно действащите към момента ограничителни мерки и изменените условия по проект „Запази ме” за изтекъл месец. В случай на удължаване на срока на ограничителните мерки и промяна в акта на държавния орган, Агенцията по заетостта ще публикува допълнителни указания.

Документите за кандидатстване за новия прием след 31.01.2021 г., ще могат да бъдат намерени интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Заявленията за изплащане на средства за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. продължават да се приемат и ще се разглеждат и финансират по досегашния ред за изплащане на до 24 лева за пълен работен ден.

Сподели в социалните мрежи