logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Пожарите с материални загуби в област Видин са били 128 през 2020

Проявената небрежност при боравене с открит огън е най-честата причина за тях, сочи годишен отчет-анализ на РДПБЗН-Видин

През 2020 г. екипите от структурните звена на РДПБЗН–Видин са обслужили 957 произшествия (при 1388 за 2019 г.).
Пожарите с материални загуби са били 128, а пожарите без щети – 457. Огнеборците оказали техническа помощ в 302 случая и съдействали при 19 пътнотранспортни произшествия.
През миналата година при пожари в региона е загинал един човек, пострадали са шестима.

При пожарите с материални загуби най-голям дял заемат възникналите в жилищни сгради – 61 пожара (48% от общия брой).
Следват пожарите в транспорта – 27 (21% от общия брой).
20 пожара са възникнали в селското стопанство, 5 в горското стопанство и 5 в търговски обекти.
Три пожара са възникнали в сектор сметосъбиране, два в сектор образование и по един в секторите енергетика и преработваща промишленост и управление.

Анализът на причините сочи, че през 2020 г. най-често пожарите са възниквали в резултат на проявена небрежност при боравене с открит огън (42 от случаите) и вследствие на късо съединение (38 от случаите). Неправилното ползване на отоплителни и нагревателни уреди е предизвикало 9 пожара, а техническа неизправност е довела до 5 пожара. Причина за възникване на други 5 пожара с материални щети е природно явление (мълния). В резултат на самозапалване са станали 3 пожара. Два са възникнали поради нарушена технология и един вследствие на строителна неизправност.

Във всички 11 общини на територията на региона има изградени и функционират доброволни формирования. Шест от тях разполагат със собствена пожарна техника, с която се осъществяват оперативни дейности.

Сподели в социалните мрежи