logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

От днес учениците в малките населени места тръгват на училище

Учениците от 5-и до 12-и клас в малките населени места се връщат в класните стаи днес.

От Министерството на здравеопазването съобщават, че учениците от съответните паралелки трябва да са единствени в съответния клас на училището.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование в условията на COVID-19.

Според указанията на МОН училищата няма да отразяват отсъствия на учениците, които по обективни причини не са успели да присъстват. При невъзможност поради влошена метеорологична обстановка и затруднено придвижване на учениците, училищата могат да поискат продължаване на обучението в електронна среда.

Сподели в социалните мрежи