logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Фирмите имат два дни да декларират данъци

Фирмите разполагат с няколко дни, за да отчетат данъците си пред Националната агенция по приходите (НАП). Срокът за деклариране на месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративен данък изтича този четвъртък, на 15 април, съобщават от приходната агенция на сайта си.

Според Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) фирмите дължат авансови вноски, които биват месечни и тримесечни. За месеците януари, февруари и март месечните суми се внасят в срок до 15 април на текущата година. За периода от април до ноември крайният срок е до 15-о число на месеца, за който се отнасят, а пък за декември срокът е до 1 декември на текущата календарна година. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие – в срок до 1 декември. Според текстовете по ЗКПО за четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска. Иначе тази седмица изтичат и няколко други важни срока.

До 14 април трябва да се подаде справка-декларация по Закона за ДДС ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период или по-точно – за месец март. До сряда трябва да се подаде и т. нар. VIES декларация (VIES е информационна система за обмен на ДДС информация между страните членки на ЕС – б.а.). Тя се дължи от тези лица, извършвали вътреобщностни доставки или участвали в доставки като посредник в тристранна операция. Всъщност миналата седмица НАП обнови част от своя сайт, като сега всички важни срокове и информацията за тях са изписани още на заглавната страница

Сподели в социалните мрежи