logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Покана за среща 28.09. вторник от 11:00 часа към Общинските съветници на град Видин от народните представители Росица Кирова и адвокат Иво Атанасов

Народните представители от 46 Народно събрание Росица Кирова и адвокат Иво Атанасов изпратиха покана до Общинските съветници на град Видин за среща на 28.09 от 11 часа в залата на Общинския съвет.

Публикуваме поканата без корекции:

Уважаеми господин Велков,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
През изминалите няколко месеца като заместник-председател
на 46-ото Народно събрание инициирах срещи, свързани с
развитието на Видин и използването на безценния ресурс, който
нашата община има, а именно нашите минерални извори. Проведох
редица дискусии със специалисти и получих експертна помощ от
Министерството на околната среда и водите, свързани с
процедурите, които община Видин би трябвало да задейства, за да
извлече максималната полза от разработването на минералните
извори в Сланотрън, както и на всички останали извори на
територията на общината.
В тази връзка в качеството си на заместник-председател на
46-ото Народно събрание и народен представител от Видин, бих
искала да продължим дискусията и да изберем верния път за
разработването на изворите, така че максимално да се възползваме
от помощта, която народните представители от 5ти МИР могат да
окажат на община Видин и региона.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проведох няколко срещи и дискусии с народните
представители от Видин – г-н Иво Атанасов , от ПП „ИТН“ и г-н
Филип Попов от коалиция „БСП за България“, с които решихме да
обединим усилия за насочване на процесите, свързани с
минералните извори на Видин в посока, която ще ни даде
възможност като общност и регион да се възползваме от този
ресурс с възможно най-голяма полза за развитието на
туристическия облик на региона ни и на видинските граждани.
Пътя, който би трябвало да изминем, за да се случи това, е
община Видин да постигне съгласие и да развие концепция за
използването на минералните извори, да подготви проекти за
новите сондажи, в качеството си на Възложител. А след извличане
на минералната вода същата да бъде сертифицирана и определен
дебит при определени условия да бъде отдаден на концесия на
различни инвеститори, с цел изграждане на обекти, които да
предоставят услуги, свързани с лечебните свойства на минералните
ни извори.
По този повод от мое име и от името на господин Иво
Атанасов, Ви каня на среща-дискусия по темата с минералните
извори и възможностите, от които трябва да се възползваме
като община.
Срещата ще се проведе на 28.09, вторник от 11:00 часа в
залата на общински съвет Видин. Участието на общинските
съветници от Видин е изключително важно, защото именно вие сте
тези, които трябва да вземат решение за включване в бюджета на
общината за 2022 на проектирането на сондажите и да се обедините
около концепцията за развитие на този ресурс. Община Видин като
възложител и собственик на минералните извори би могла да

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

започне нов път на развитие в сферата на предоставяне на
туристически услуги и лечебен туризъм и всичко
това зависи от нашата обща воля, затова ви предлагам да се
обединим, да си поставим ясни и конкретни срокове и да всеки
един от нас да положи максимални усилия, за да може тази идея, за
възраждането на която се говори от 2001г., най-после да бъде
реализирана в полза на целия регион.
Развитието на този ресурс може да промени облика на
областта, затова вашето участие е изключително важно за нас,
защото е хубаво да се обединим около областна стратегия,
свързана с туристическия облик на региона.

Сподели в социалните мрежи