logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Широка подкрепа получи за инициативата си народният представител от Видин – Росица Кирова

Кметовете на общините от Видинска област подкрепиха предложението на заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова със съвместни усилия да подпомогнат обучението на млади хора в специалности „Здравни грижи”. Това стана ясно на провелата се днес в залата на Областната управа среща организирана от г-жа Кирова, която в края на миналата година поде инициатива за осигуряване на млади специалисти за нуждите на Видинската болница. Студенти, които да се обучават с ангажимент към болницата чрез видинския филиал в Русенския университет. „Да си помогнем сами”. Под такъв наслов премина дискусията, която имаше за цел 11-те общини от областта да осигурят допълнителен финансов стимул за младите хора, чрез отпускане на стипендии. Възможността за практика в болницата във Видин е и възможност студентите да намерят своята професионална реализация в сферата на медицинските грижи и да останат да работят и живеят във Видинско. Специалностите в здравни грижи включват медицински сестри, акушери, кинезитерапевти, помощник лекари. „Радвам се, че срещам подкрепа, че заедно мислим в една посока – за родния ни край. Вярвам, че именно това е пътят, защото, ако обединим усилия не само ще дадем възможност на младите хора за развитие, но и ще ги задържим тук”, заяви Росица Кирова. Тя изказа своята благодарност към ръководството на Русенския университет и лично към ректора акад. Христо Белоев, който оказва изключително съдействие за реализацията на инициативата. „Русенският университет пое ангажимента да осигури безплатни общежития за децата, които преминат успешно своите изпити, подпишат договори за работа, съгласно изискванията, и бъдат приети за студенти в специалности по здравни грижи”, поясни г-жа Кирова. Заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова поясни, че предстои среща и с представители на местния бизнес, които също, ще могат да се включат в инициативата. За улеснение, кандидатстването ще се извършва чрез видинския филиал на Русенския университет, който ще администрира всички дейности и ще съдейства с информация за необходимите документи. Бъдещите студенти ще бъдат освободени от държавната такса за обучение, а г-жа Кирова обяви, че ще осигури стипендии за срока на обучението за първите двама издържали изпитите и записани при обявените условия студенти. Бъдещите специалисти ще практикуват във Видинската болница, която от няколко месеца има акредитация затова и с която ще подпишат договори за работа. До средата на април, с приемането на годишните бюджети, общините ще предложат за гласуване и одобряване броя на студентите, които ще подпомагат със стипендии по време на обучението. Росица Кирова отправи покана и към Регионалния инспекторат за провеждането на съвместни срещи в училищата със завършващи средното си образование деца. „Убедена съм, че така ще успеем да мотивираме млади хора, които имат желание да продължат професионалното си развитие в сферата на медицинските услуги”, допълни г-жа Кирова. Освен кметове в срещата се включиха още председатели на Общински съвети, директорът на видинската МБАЛ „Света Петка” д-р Ивета Найденова, административният директор на видинския филиал на Русенския университет Момчил Станков, представители на Регионалния инспекторат по образование, общински съветници и директори на училища.

Сподели в социалните мрежи