Категория: Без коментар! Тук ще публикуваме извадка от официалния протокол на общински съвет Видин по актуални за града теми.

Отново незаконосъобразно решение на Общински съвет Видин

Кой ще плаща за незаконните решения на Общински съвет Видин? Отново ние.... Ще накаже ли някой главния архитект на общината Ангел Недялков, заради своеволята и безотговорното отношение към гражданите? Има ли някой съветник в Общински съвет Видин, който да се притеснява от незаконосъобразността на взетите от него решения? re[enie0001jpeg  re[enie0002ygtg... Прочети повече

Заседание: 22.05.2015/ Питане на Вардан Папикян – Централна градска част – Настилка

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159

e-mail: obs_vidin@mail.bg

ПРОТОКОЛ №5

Днес, 22.05.2015 г. от 09.00 часа в залата на ОбС-Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет - Видин.

От общ брой 37 общински съветници на заседанието присъстваха 32. Отсъстваха общинските съветници Валерий Цветанов Георгиев, Пламен Цветанов Георгиев, Вероника Емилова Петрова, Павел Димитров Паунов и Венцислав Асенов Станев. В заседанието... Прочети повече

Заседание:22.05.2015/ Преотреждане терен летище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159

e-mail: obs_vidin@mail.bg

ПРОТОКОЛ №5

Днес, 22.05.2015 г. от 09.00 часа в залата на ОбС-Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет - Видин.

От общ брой 37 общински съветници на заседанието присъстваха 32. Отсъстваха общинските съветници Валерий Цветанов Георгиев, Пламен Цветанов Георгиев, Вероника Емилова Петрова, Павел Димитров Паунов и Венцислав Асенов Станев. В... Прочети повече