logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Измамиха ли ни на изборите? „Единни за промяна“ чака отговор от съда

Понеделник, 09.11.2015г. в 15.00 часа на основание чл.459 ал.1 от ИК от МК „ЕДИННА ЗА ПРОМЯНА” са подали на жалба за обявяване на изборите за кмет на Община Видин, проведени на 01.11.2015г. за недействителни.

Представени са аргументи за купуване на гласове, заплахи и натиск върху избирателите, преправяне на секционни протоколи, без да е отбелязано „поправка” и да са положени подписите на всички членове на комисията, несъответствие на данните от протоколите, представени от застъпниците на „Единни за промяна“ и тези, които са сканирани, неприсъствие на трима от членовете на СИК при въвеждането на данните от протоколите в изчислителния пункт на ОИК, непоставяне на копие от протокола и разписка от числовите данни пред всяка СИК, агитация и заплахи в изборния ден от ПП ”ГЕРБ”, показване на списъци на лица с насочен вот, неправилно включване на лица в списъците за гласуване.
Ние смятаме, че е нарушен чл.3 от ИК и при провеждане на изборите е нарушена тайната на гласуването и не е осигурено свободно изразяване на волята на избирателите.
Съгласно чл.459 ал.3 от ИК в 3 дневен срок ОИК следва да изпрати документите в Административен съд Видин.

Благодарим на членовете на ОИК за светкавичната реакция, жалбата ни е изпратена веднага, но за съжаление без да се предостави цялата преписка, каквото е изискването на закона.
НЯКОЙ МНОГО БЪРЗА ДА ПРИКЛЮЧИ И ЗАЩО?
В Административен съд Видин е образувано бързо административно дело № 505/ 2015г.
Очаква се насрочване на открито заседание.

ЗА НАС ПОВЕДЕНИЕТО И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ Е ВАЖНО. А В СЛУЧАЯ НИ ОСТАВА ЕДИНСТВЕНО ДА ВЯРВАМЕ В ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.

Сподели в социалните мрежи