logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Безвремието, нищетата и безотговорността са врагове на Видин

Групата общински съветници от „Единни за промяна“ за втори път отправят предложения заседанията на Общинския съвет във Видин да се излъчват онлайн, а възнагражденията на съветниците да се намалят. Това съобщи председателят на групата Росица Кирова, която е внесла предложенията до председателя на Общинския съвет за разглеждане и включването им в дневния ред на предстоящото заседание.

„Във века на информационните технологии и интернет няма пречка видинската общественост да се информира директно за решенията, които се вземат от Общинския съвет, за мотивите на вносителя на предложенията, за естеството на дебатите и начина, по който се решават проблемите на гражданите“, посочват в едното си предложение от „Единни за промяна“. Те са категорични, че работата на общинските съветници и общинската администрация трябва да бъде в полза на гражданите и да дава възможност за пълна информираност на онези, които се интересуват.

„При директно онлайн излъчване се избягва опосредстване при представяне на информацията и гражданите могат директно да се информират, както и да упражняват контрол върху избраните от тях общински съветници“, мотивират се от „Единни за промяна“. Според тях така ще се създаде възможност за яснота и прозрачност в управлението на община Видин и възможност за пряко участие на гражданите в обществения и политически живот на общината. „Когато всеки, по всяко време може да прегледа качените на сайта на общината заседания ще може да бъдат контролирани от гражданите общинските съветници. Ще има възможност за проследяване на дейността им, няма да се размива отговорността от взетите решения“, коментираха от „Единни за промяна“.

Предвид тежкото финансово състояние на община Видин, от „Единни за промяна“ искат и изменение в правилника за работа на Общински съвет Видин и определяне на размера на възнагражденията.

„Ние сме избрани в този Общински съвет, за да решаваме проблемите на общината и нейните граждани и да спомагаме за преодоляването на ситуации, с които икономическата нестабилност на общината се задълбочава. Всеки един общински съветник е приел с участието си да служи на интересите на видинските граждани и да работи в името на община Видин“, заявява в предложението си Росица Кирова. Тя и колегите й от „Единни за промяна“ настояват размера на възнаграждението на общински съветник за едно заседание на комисиите да не надвишава 1 лв. Със същото предложение от групата предлагат и намаляване възнагражденията на председателите на комисии, както и на заместник-председателите на Общинския съвет.

Тези две предложения срещнаха отпор от мнозинството и не бяха допуснати за разглеждане на първото редовно заседание на новия Общински съвет на Видин.

„Ние сме последователни и упорити. Ще настояваме за възлагане на изработка на нова организация на движението и премахване на абсурдната синя зона. В предходния мандат не успяхме да убедим колегите в правотата си. Времето показа, че сме били прави. Ще продължим в упорството си. Кой каза, че ще е лесно?! Следващите ни предложения ще бъдат свързани и с малките населени места в общината и реда за допускане на избраните кметове до трибуната на Общински съвет. Преносно и буквално. Притеснени сме от заявките за приемственост, които чухме при встъпването на новия кмет в длъжност. За съветниците от „Единни за промяна“, както и за гражданите на Видин е важно да бъде променен модела на управление на Видин. Обратното ще ни доведе до пропаст. За мен и отбора на „Единни за промяна“ Видин е домът, в който безвремието, нищетата и безотговорността нямат място. Заедно трябва да ги пропъдим“, допълни Росица Кирова.

Сподели в социалните мрежи