logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Прозрачност в работата на общинската администрация, оптимизация „за“, а не „против“ видинските граждани и край на гаврите с региона

От „Единни за промяна“ изразиха общото си несъгласие за начина, по който се представят информацията и материалите на Общински съвет – Видин, като дадоха пример с две основни сравнителни таблици в материала за бюджета.

„Не сме съгласни с начина, по който работят комисиите и нежеланието на управляващото мнозинство за изслушване на аргументите ни. Когато се опитвам да проведа диалог с другите колеги от комисията по образование, те отказват да ме чуят и смятат, че всичко, което искам да кажа от името на „Единни за промяна“ е с цел опозиция на техните идеи“, каза общинският съветник г-жа Мариета Георгиева на пресконференция на гражданското обединение.

„Единни за промяна“ са против оптимизацията в детските градини, вида и начина, по който е направена тя. Спестяват се пари от държавния бюджет, но не и общински разходи.

„Не се създават по-добри условия в детските градини. Самото предложение се състои от четири точки и коректността изисква то да бъде разделено на четири отделни материала. Нещо, което умишлено не е направено, според нас. Ние сме съгласни с първа точка от предложението, че е логично да бъдат закрити четири броя детски градини и филиали в селата, в които има едно, две или три деца. Но дори и в този случай смятаме, че Общината трябва да създаде условия за равен достъп на тези деца до детски градини, което не е ясно как ще стане. Втората, третата и четвъртата точка от предложението са нещо, което ние не подкрепяме, а начинът, по който ни е поднесено ни задължава да гласуваме точките заедно, групово“, посочи г-жа Росица Кирова, председател на групата общински съветници от „Единни за промяна“.

На пресконференцията присъстваха и родители, които са събрали подписка против сливането на детски градини във видинския регион. Г-н Борислав Ванков, представител на гражданското обединение, подробно обясни смисъла на предложението и това, с което „Единни за промяна“ не са съгласни:

„Това предложение на мен лично ми прилича на подготовка за тотална подмяна на управленския апарат в детските градини. Защото директорите, които трябва да бъдат прехвърлени от една в друга детска градина, ще имат различни договори и при една невъзможност за изпълнение на задълженията им те моментално могат да бъдат освободени. За тях няма сигурност.“

20160128_100416Друга основна точка от дневния ред на утрешното заседание, която бе коментирана на срещата е Бюджет 2016.

„За нас логиката на бюджета е сбъркана. Тя е същата като бюджетите, които докараха община Видин до това положение. Нереалистична приходна част. Тя от своя страна води до завишени разходи без покритие и така се създава дефицит или общински дълг, просто казано“, подчерта г-жа Росица Кирова.

Д-р Цветан Ценков коментира отношението на държавата към региона и изрази възмущението на всички, заради системното пренебрегване на Видин от страна на Правителството и мълчанието на онези, „които ние сме избрали да ни представляват в парламента, както и на кмета, който е избран, за да защитава интересите на Видин, а не на Волуяк“.

„Ние правим малки крачки всеки ден и най-дългият път започва с малка крачка. На утрешното заседание ще настояваме предложението на нашата група, входено в общинския съвет от Даниил Томов в началото на месец януари, да бъде допуснато до дневния ред. Това предложение засяга конкретен проблем и над 1000 домакинства във Видин. Изисква малък ресурс, но за да бъде изпълнено ние искаме да бъде взето решение на Общински съвет – Видин и разходите за изпълнението му да бъдат включени в бюджета и капиталовите разходи за 2016-та. Няма логично обяснение предложението ни да не бъде включено в дневния ред на заседанието“.

„Единни за промяна“ поеха ангажимент към събралите се журналисти и граждани ежемесечно да информират обществеността относно предложенията за решения на общинския съвет и работата, която те извършват като съветници, избрани от гражданите на Видин.

 

20160128_105845_001 20160128_100114 20160128_100409

Сподели в социалните мрежи