logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Спортните услуги да са достъпни за всички видински деца

Общинските съветници от „Единни за промяна“, видински треньори и представители на спортните клубове в града поискаха да бъде преработен предложеният от кмета на Видин проект за нов правилник за реда и условията за субсидиране на спортните клубове във Видин.

„Първа точка в Правилника трябва да бъде основния приоритет на Община Видин по отношение на спорта, на който да бъде подчинена методиката за подпомагане на спортните клубове. Когато знаем каква е целта и приоритета на общината ще можем правилно да разпределим субсидията. Трябва да направим спортните услуги, които предоставят клубовете достъпни за всички видински деца.“

На среща, организирана от община Видин днес, бе предложено да се изработи методика за подпомагане, която да е съобразена с броя деца, които тренират в съответните клубове, така че да се стимулира увеличаването на  активно занимаващите се със спорт деца с поне 25 % през следващите 5 години.

„Това, което предлагаме като критерии е не броят деца, които са картотекирани в съответните клубове, а броят на активно трениращите деца, тези които посещават редовно тренировки и занимания в съответния спортен клуб“, обясни председателят на групата общински съветници от „Единни за промяна“ г-жа Росица Кирова и поясни:

20160317_100652_001„Общинската администрация винаги може да извърши проверка за декларираните от клубовете данни, като за целта те трябва да предоставят график за тренировките и да го актуализират при промяна, за да могат да получат предвиденото финансиране. Методиката трябва да бъде съобразена и с постиженията на различните спортни клубове.“

Да отпадне деленето на индивидуален и колективен спорт в схемата за субсидиране на клубовете. В предложения правилник, Община Видин беше предвидила 70 % от средствата за субсидиране да отидат за колективните спортове, а 30 % да се разпределят на всички останали спортове.

Основен критерии да остане броят на децата, които ползват спортните услуги на даден спортен клуб, съобразен с определените спортни постижения и спортно майсторство.

Във връзка с изработването на правилник, който да обслужва спортните клубове във Видин и децата в тях, съветниците от „Единни за промяна“ предложиха да се сформира работна експертна комисия, която да бъде с представители на спортните клубове, Общински съвет и общинската администрация. Експертната група да изработи съвместно проект за нов правилник, в който освен начина за подпомагане, да залегне и ползването на спортна база и транспорт за съответните състезания, в които участват клубовете.

Сподели в социалните мрежи