logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Д-р Цветан Ценков: „Поликлиниката трябва да се преструктурира и да продължи да работи като общински здравен център и хоспис за долекуване“

На предстоящото заседание на Общински съвет Видин ще се решава да бъде ли закрита видинската поликлиника. Каква е вашата позиция – за или против?

Това, което аз смятам е съвсем различно от общото схващане, а то е следното. Първо, всичките одитни доклади на финансовите органи на Община Видин трябва да бъдат предадени на прокуратурата и да се потърси съдебна или правна отговорност на всичките тези хора, които са довели поликлиниката до това положение.

Кои са хората, довели поликлиниката до тази разруха? От кого трябва да се търси отговорност? Прокуратурата не е ли била запозната с докладите и до сега, те не се ли пращат там редовно?

Вижте, с едно решение на министъра на здравеопазването Поликлиниката беше отдадена за стопанисване на търговското дружество, тогава сформирано, наречено „Диагностично-консултативен център 1 – Видин“, съкратено ДКЦ 1, което е имало управител и ръководство. В последните тези, от 1999 година до момента, 17 години има няколко одитни доклада, които задължително трябва да бъдат предадени на прокуратурата и съответно прокуратурата да прецени има ли престъпление по служба или по длъжност. Аз като общински съветник не мога да кажа дали има такова, защото не съм и юрист, но е факт, че Поликлиниката, която е изградена с труда на нашите родители и където работеха голям брой лекари, в момента е в окаяно състояние. Още от предишния мандат, когато бях за три месеца зам. кмет по социални дейности, смятах, че трябва да стане преструктуриране в цялата община и всички социални и здравни дейности да се изнесат в един новосформиран социално-здравен общински център, каквато може да бъде общинската поликлиника, а не да бъде батардисана или да бъде предадена на някой ликвидатор, който да я препродаде за жълти стотинки…

Кое решение е по-правилно в съществуващата ситуация с ДКЦ 1: да се потърси отговорност, чрез прокуратурата, на хората, които имат вина за разпада на дружеството или да се закрие и ликвидира ДКЦ 1?

То дружеството е ликвидирано. То не може да съществува по Закона за лечебните заведения, както вече споменах. Трябва да има минимум 7 специалисти, задължително рентген, а на рентгена в поликлиниката отдавна му е изтекла лицензията, лаборатория, която вече не отговаря на никакви критерии за качество.  Дали трябва да се потърси отговорност – безспорно, но в одитните доклади е написано недвусмислено за какво става въпрос, те трябва да станат достояние на прокуратурата, а вече тя да прецени ще предяви ли съдебен иск към управителите. Това е моето мнение. Не може да има такава безстопанственост. Собственикът на дружеството носи най-голяма отговорност, а това е Община Видин. Ние като граждани не допускаме да се разпаднат личните ни фирми и дружества. Не проявяваме безхаберие и безстопанственост към имуществото си. А в случая какво е правил дълги години стопанинът на това дружество. Защо? Дори и това не е важно вече. Важно е ще понесе ли отговорност за стореното. За да няма отново подобно отношение. За да не се злоупотребява с общинската собственост от онези, които са избрани да я управляват! И По втория казус дали трябва да бъде закрито ДКЦ-то, това дружество чисто законово вече е закрито. Абсолютно задължително е обаче да се преструктурира и ползва по предназначение при различно, по-добро управление и в полза на видинчани.

Днес каква, според вас, е съдбата на поликлиниката?

Ами вижте,  там има едни 30 колеги – лекари, които продължават да си изкарват прехраната в поликлиниката. Част от тях бяха в актива на ДКЦ, другите са на самостоятелни практики. Джи-пи практиките, общо-практикуващите лекари, а другите са специализирани практики. Тези колеги лекари е хубаво да си останат на работа там и е хубаво да се направи един нов общински медицински център. Има достатъчно големи възможности тази база да се разработи. Аз винаги съм казвал, че във Видин липсва един хоспис за долекуване на хронично болни хора и той може да бъде общински. Общината може да го организира, има достатъчно медицински лица, които са безработни или биха искали да си изкарат допълнително средства, ако работят в болницата или в друг център. Те спокойно могат да дават дежурства и в този хоспис. Това би могло да стане, там има операционни зали, в които биха могли да се викат лекари и да се правят очни, ушни или други манипулации, тоест, би могла да се реорганизира изцяло дейността на тази сграда. За да се случи трябва да има желание от страна на управляващите. Трябва план и програма за преструктуриране. Професионално и отговорно подготвени. Отговорно. Към видинчани. Но това са решения, които общинското ръководство трябва да вземе.

 

91b5e304220bbda48ae5c1fede29ab6e 20160322_124445 20160322_124320

Сподели в социалните мрежи