logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Управляващите решиха: ЗА ВИДИН БРОЙКИ НЯМА. ОТНОВО !

bezrabotaКой и по какъв начин определи фирмите, които ще получат безвъзмездна финансова помощ за наемане на безработни лица над 29 – годишна възраст?

Процедурата „Обучения и заетост“ бе прекратена предсрочно поради изчерпване на финансовия ресурс, според данни от Агенцията по заетостта.Общият брой одобрени заявления е 600. За Северозападния регион, който е с най-висок процент безработица в страната са одобрени 9 фирми, от които за Видин само 1 фирма с 3 работни места. Видно е , че подборът не е направен на база данни за безработицата, защото тези скромни три работни места едва ли ще решат проблема на град като Видин. За разлика от този регион Черноморският е облагодетелстван и фирма „Дюни“АД, например, ще получи подкрепа за 266 души.
Питаме г-н Калфин на какъв принцип разпредели 8,1млн. лв. по схемата „Обучения и заетост“ и защо за пореден път Видин и регионът са извън приоритетите на правителството?

Сподели в социалните мрежи