logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Във Видин цари пълен хаос с поставяемите обекти, в нарушение на Закона за устройство на територията

В община Видин не само цари пълен хаос с поставяемите обекти, но и тяхното разполагане е в грубо нарушение на Закона за устройство на територията. „Абсолютно недопустимо, незаконосъобразно и неправомерно с тези обекти по свое усмотрение се разпорежда главният архитект на общината“. Това обяви от трибуната на Общинския съвет във Видин председателят на групата общински съветници „Единни за промяна“ Росица Кирова. Тя призова колегите си в зала на подобна порочна практика да бъде сложен край и  да не се стига до абсурдно-комичната ситуация в схемата за поставяемите обекти на Видин да са описани детските площадки.

„В Закона за устройство на територията е описан реда и начина, който указва къде се разполагат поставяеми обекти, как се определя мястото им и как се кандидатства за тях. В член 56, ал. 2 е посочено, че върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси и т.н. В ал. 2 пък е указано, че за обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет. Общинският съвет на Видин обаче няма такава наредба“, каза Росица Кирова. В отговор на нейно искане да й бъде предоставено копие на схемата на поставяемите обекти на територията на община Видин, от общинската администрация дали скица, чието разчитане дори би се оказало проблем и за лупата на Шерлок Холмс.

Публикуваната на официалния сайт на общината пък схема освен, че не се разчита, се оказва карта на Видин с посочени кръгчета, където са допуснати поставяеми обекти, без да отчетена спецификата на терените в парковете и градинките. Това са местата, за които схемата трябва да е гласувана и утвърдена от Общински съвет, независимо от териториалния обхват.

20160426_104036Видин се нуждае от актуална схема на преместваемите обекти, за да се спре рекета над гражданите и за да се въведе ред не само в централната част,  но и на територията на парковете и градините. „Схемите за тях по силата на Закона за устройство на територията, представляват подробни устройствени планове, които се приемат с решение на общинския съвет“, обясни Кирова.

По време на редовното заседание на Общинския съвет, председателят на „Единни за промяна“ остро разкритикува и предложения проект на програма за намаляване нивата на фините прахови частици. „Това е сериозен проблем, който застрашава здравето на видинчани и води до висока заболеваемост. Гласувайки всяка година подобна програма, ние даваме възможност на онези, които са длъжни да работят за намаляване нивата на фините прахови частици, просто да не правят нищо“, каза Кирова, аргументирайки отрицателния си вот по внесеното предложение. Кирова заяви, че използването на твърди горива за отопление не е основната причина Видин да е начело по замърсяване на въздуха.

„Това няма да се случи, ако спазваме и прилагаме правилата и нормите на Общия устройствен план, не унищожаваме зелените зони на града и не допускаме производствата да се разполагат на места, които, поради географското си разположение и релефа причиняват замърсяване на въздуха и обгазяване на видинчани“, каза Росица Кирова. Дупките по улиците и лошото състояние на уличната мрежа, осеяна с трапове са  допълнителна и съществена причина за високите нива на фини прахови частици. Липсват и целенасочени усилия за използването на алтернативни енергийни източници и газификация на Видин.

„Ние сме тези, които трябва да вземат решение да предприемат действия за решаване на въпроса с отоплението чрез използване на термалните води. Трябва да се изготви план и обосновка с икономически показатели и уверявам ви, ползите за Видин ще са огромни. Но от някъде трябва да се започне.“

Като абсолютно безотговорно решение с „измиване на ръцете“, Росица Кирова определи и гласуваното премахване на три общински сгради на улица „Арда“ в града. За безстопанствеността и разрушаването на общинската собственост, Кирова поиска Общинският съвет да потърси отговорност от виновните и да се сезира прокуратурата.

„С днешното си решение, Общинският съвет не само отказа да поеме отговорност за имуществото си, но и оставя на произвола на съдбата живеещите в тези сгради и техните невръстни деца. Българската държава предоставя подслон и храна на всеки незаконно преминал границата, а Видинският общински съвет изхвърля деца на улицата. Възможно е проблема да не е само наш. Може би ако имаше държава и работещи институции, както и ако имахме работеща икономика тези хора не биха стигнали до крайна бедност. Но ако социалния министър или Бойко Борисов са решили, че цената на българските граждани е нулева, докато плащат на мигранти, то какво пречи ние да потърсим решение на проблемите си на общинско ниво?! Българските граждани и в случая българските деца, които ще изведем на улицата не заслужават подобно варварско отношение. Държавата ни предоставя подслон, храна и здравни услуги на икономически мигранти всеки ден, но за нашите сънародници е мащеха! Какво пречи да предложим настаняване в десетките необитаеми, да, вярно е, в лошо състояние общински жилища в квартал Химик и Селището? И кога някой ще понесе отговорност за съсипията им, а  това, че не се ползват ще подобри ли състоянието им? С решенията си ние не трябва да решаваме един проблем и да създаваме други два такива. Тук сме, за да търсим онази справедливост, която ни прави човеци, а не за да се крием зад буквата на закона“, заяви още Росица Кирова, която даде отрицателен вот на внесеното предложение.

 

20160426_102745 20160426_102455

Сподели в социалните мрежи