logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Заседания на постоянните комисии

В понеделник, 23 януари, ще се проведат заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет във Видин. На тях трябва да се разгледат и одобрят материалите, които да бъдат включени в следващото редовно заседание на Общинския съвет.
Основен акцент е представеният проект за бюджет на община Видин за 2017 г. Предложението на кметската администрация е неговият общ обем да е в размер на 36 875 320 лева.
Постоянните комисии ще обсъждат и предложение за приемане на програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост – 2017 г. Тя включва прогноза за малко над 1,8 млн.лв. приходи и разходи в размер на 40 500 лв., свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост.
Ще се разглежда и искането на кметската администрация за стартиране на производство по преобразуване чрез сливане на Средно училище “Христо Ботев“ и Основно училище „Отец Паисий“ в Основно училище „Отец Паисий“.
„Проблемът с демографския срив в областта е изцяло пренебрегван. Не се търсят решения. Не се мисли в перспектива. Не се предлагат никакви мерки за задържане на младите хора и за създаване на работни места. За реална работа, в реалния сектор и добри, привлекателни условия за живот. Затова ни сервират подобни предложения“, коментира Росица Кирова, председател на групата на общинските съветници от „Единни за промяна“.
Проблемът „синя зона“, който тормози видинчани и води до хаос в движението и паркирането на МПС, за пореден път е поставен на вниманието на Общинския съвет. „Единни за промяна“ отново настояват и от името на групата е внесено предложение за изработването на нов проект за организация на движението – премахване на „синята зона“ и въвеждане на ясни и точни правила, които да отговарят на всички законови изисквания и обществени потребности на видинчани, както и да доведат до намаляване предпоставките за пътни произшествия.
Внесени са още предложения свързани с отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Видин; изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; увеличение числеността на персонала на ОП „Обреден дом” – Видин.
Тези и други теми предстои да бъдат обсъдени в постоянните комисии в понеделник. Какво предлага за развитието на Видин общинският бюджет?! Ще има ли най-после план за спасение Видин?! Ще бъде ли решен проблемът на пчеларите в общината?! Всичко това предстои да разберем.

Сподели в социалните мрежи