logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Дишаме мръсен въздух по 140 дни в годината

Над 140 дни от миналата година видинчани са дишали мръсен въздух, показват данните от автоматичната измервателна станция (АИС) във Видин, разположена в центъра на града. Периодичните отчети на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Монтана сочат системно превишаване на средноденонощните норми (СДН) на фини прахови частици (ФПЧ) в дунавския ни град.
От АИС във Видин за месец октомври на 2016 година са отчетени 12 броя превишения на СДН за ФПЧ, като от началото на годината превишенията са общо 124 броя. През последния месец на миналата година са отчетени 19 броя, а през януари техният брой е достигнал 28.
Замърсяването на въздуха с фини прахови частици във Видин не е само през зимния период, което обикновено се обяснява с масовото използване на твърди горива за отопление. Лятото също не прави изключение, когато всички сме свидетели на стелещи се облаци прах от разбитата и потънала в дупки улична мрежа на Видин, липсата на облагородяване в много от жилищните квартали, където улиците са от пясък и чакъл. За периода 1 април 2016 г. до 30 септември 2016 г., когато са извършени 176 пробонабирания на ФПЧ, 46 от тях са били над средноденонощната норма.

Сподели в социалните мрежи