logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Къде сме ние?

Поредни страшни данни за задълбочаващата се демографска криза във Видинско бяха представени преди дни от националната статистика. Многогодишната безхаберна политика на управляващите определя региона като първенец по обезлюдяване, смъртност и застаряващо население.
Най-малка по брой на населението е област Видин, в която живеят 88 867 души, или 1.3 % от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 323 637 души (18.6 %), показват данните на Националния статистически институт.
Само една област – София (столица), увеличава населението си през 2016 г. спрямо 2015 г. – с 0.3 %. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за област Видин – 2.6 %.
В осемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности отново са във Видин – 6.2 ‰. Видинският регион е и с най-висок относителен дял на извънбрачните раждания – 75.5 %.
Ужасяващата демографска катастрофа обаче не спира дотук и Видинско държи първенството по застаряване на населението. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в област Видин – 28.9 %.
С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 23.1 ‰ и Монтана – 21.3 %. Нашата област е и с най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст – минус 16.9 %.
През 2016 г. пет области в страната имат положителен механичен прираст. Видин обаче не е сред тях, а в дъното – с най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст – минус 9.4 %.
Тези страшни данни говорят само за едно – Видинско и жителите му са забравени и зачеркнати. Повече коментари са излишни.

(Снимка: Интернет)

Сподели в социалните мрежи