logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Община Видин иска да тегли нови заеми

Искане за теглене на нови два кредита е отправил кметът към Общинския съвет на Видин. Предложенията предстои да бъдат разгледани в постоянните общински комисии, чиито заседания са насрочени за 25 май.
Едното искане е за сключване на договор за кредит с фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ за краткосрочен дълг от 358 231 лева. Парите били нужни за реализация на проект за създаване на диагностически центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна възраст в Сърбия и България по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег.
Искане за заем от 488 000 лева е другото предложение от кметската администрация. Средствата отново са за участие на общината в съвместен проект със сръбска страна. В документите е посочено, че по проекта ще бъдат сключени договори за закупуване на оборудване за събиране на отпадъци, обмяна на опит с организиране на събития и обучения в областта на бедствията, демонстрационно почистване на сметища с новозакупената техника и т.н.
На своите заседания постоянните комисии към Общинския съвет трябва да разгледат и предложение за прекласиране и промяна на собствеността, от публична държавна в публично-общинска, на част от трасето на път Е-79. Искането е във връзка с писмо на Агенция „Пътна инфраструктура“ и касае старото трасе – в района на ферибот-Видин – жп надлез – директно трасе Видин-София. След пускането на Дунав мост 2, този пътен участък не е част от трансевропейската пътна мрежа и не осъществява транспортни връзки от национално значение, се посочва в мотивите.
Сред другите предложения, които са внесени за обсъждане в комисиите, са актуализиране на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество; разпределение на средства за подпомагане дейността на спортни клубове; търгове за отдаване под наем на общински имоти и др.

Сподели в социалните мрежи