logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Смях в залата! За безобразията в движението на Видин – търсете кмета!

При старта на днешното заседание на Общинския съвет във Видин кметът Ценков оттегли предложението си за приемане на „генерален план за организация на движението на територията на град Видин“. Това стана, след като общинската администрация току-що бе разбрала за нова наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нова – отпреди шест месеца! Просто сега са узнали хората…
С тази наредба плановете за организация на движението се одобряват от Общински експертен съвет по устройство на територията(ОЕСУТ). Въпреки предвижданията на общинската наредба, тези планове да се одобряват и разглеждат и от Общинския съвет, кметът явно днес е разбрал, че може да мине и без мнението и препоръките на съветниците. Или с една дума – безобразието в движението на град Видин вече ще е дело само на кмета и общинската администрация.
„Въпреки пояснението на г-н Ценков, че това е един отворен план и можело да бъде обновяван, то когато се изсипят десетки и стотици левове за изграждане на ненужни кръгови кръстовища; запушване на улици и превръщане на паркинги в заведения, щетите от подобна организация на движението в старопрестолния ни град Видин ще са за дълго време и ще се плащат само от видинчани“, заяви председателят на групата общински съветници от „Единни за промяна“ Росица Кирова. Тя поясни, че в предложението за генералния план е записано, че той е разглеждан няколко пъти на Експертен съвет по устройство на територията, но всъщност членове от този съвет са алармирали, че не само са били в непълен състав, а и е била неясна комисията, която го е разглеждала, защото е била съвместна с такава друга, също експертна за организация на движението. В допълнение възраженията на архитекти и проектанти не са взети под внимание, защото Експертният съвет по устройство на територията е консултативен орган и неговите решения не са задължителни.
„Странно е, че никой не пожела да коментира въпроса, че в този генерален план има залегнало въвеждане на бариерна система. Явно от общинската администрация, когато са вземали това решение, са пропуснали за кой ли път да прочетат някой документ и се да запознаят с практиката на други европейски градове. Никъде подобна позорна система в централната част няма. Забравили са и да проверят, че са се увеличи пътните произшествия само в зоните на новите и стари кръгови. Днес ни се казва, че организацията на движението вече изцяло зависи от кмета и администрацията му. Чудесно! За безобразията – търсете кмета“, допълни още Росица Кирова.

Сподели в социалните мрежи