logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

„Алфа Рисърч”: 57 % одобряват президента, но не и парламента

Президентската институция запазва високо обществено доверие – 57 % одобрение за дейността на Румен Радев. Това показват данните от последното социологическо изследване на „Алфа Рисърч“.
Съвсем друго е мнението на хората към парламента, който се ползва с ниска степен на доверие. 39 на сто не одобряват работата на новото Народно събрание, а едва 15 % я одобряват.
Месец след поемане на управлението коалиционното правителство има одобрение само от 23 % срещу 33 % неодобрение.
Изключително слабо остава доверието в главния прокурор и съдебната система, което години наред гравитира около едни и същи ниска нива. Очевидно нито една от противостоящите страни не е успяла да убеди общественото мнение в своята кауза, в резултат на което се задълбочава усещането за липса на ефективно правосъдие и справедливост.
Проучването е проведено в периода 12 – 22 юни 2017 г. сред 1024 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица.

Сподели в социалните мрежи