logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Ново общинско заседание подготвят постоянните комисии към Общинския съвет

За 21 септември са насрочени заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет. Те трябва да разгледат и одобрят предложенията, които ще бъдат внесени за разглеждане на второто за месец септември заседание на видинските съветници.
Темата за цената на водата се очаква да бъде дебатирана в комисиите, а оттам и в залата на Общинския съвет. Той трябва да определи позицията на община Видин и даде мандат на кмета за начина на гласуване при участието му в общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация. В предложения бизнес-план на „ВиК“ – Видин до 2021 г. се иска ежегодно поскъпване в цените за доставка и отвеждане на вода.
Нова Наредба за организация и управление на гробищните паркове в общината е друго предложение, което ще обсъждат членовете на постоянните общински комисии. От ОП „Обреден дом“ е постъпила докладна, според която се налага прецизиране на правилата и изискванията за работа на гробищните паркове и обредната дейност.
По утвърдила се вече традиция от пагубното отношение на управляващите към Видинския регион, довело до демографски срив и висока миграция, Общинският съвет отново ще трябва да утвърждава маломерни паралелки във видинските училища. Такива искания са направени от директорите на ОУ „Епископ Софроний Врачански“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Св.Климент Охридски“, СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, СУ „П.Р. Славейков“, ОУ „Христо Ботев“ – Дунавци и Професионалната гимназия по селско стопанско в Дунавци.
С писмо от градското ученическо общежитие пък алармират за натрупани неплатени сметки за гориво в размер на 34 287 лв. и реално опасност общежитието да затвори врати. В същото време персоналът, който се грижи за настанените ученици, а вече и за студенти, е максимално оптимизиран до степен, която затруднява режима на работа – 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата. Няма и видеонаблюдение, което би улеснило контрола и безопасността на живущите в общежитието.
Ще се разглежда още доклад за касовото изпълнение на бюджета; сметките за средства от Европейския съюз; предоставяне на помещения за безвъзмездно ползване и други.

Сподели в социалните мрежи