logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

НСИ отчита влошаване на стопанската конюнктура в България за втори пореден месец

През октомври 2017 година стопанската конюнктура в нашата страна се оценява като неблагоприятна и общият показател на бизнес климата в България намалява с 1,8 пункта спрямо предходния месец. Това показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).
Влошаването на стопанската конюнктура през октомври се дължи на понижените очаквания на стопанските ръководителите във всички наблюдавани отрасли – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, отбелязва НСИ.
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, спада през октомври с 2,8 пункта, заличавайки напълно неговия отскок с 1,9 пункта месец по-рано.
През октомври показателят „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1,6 пункта след спад с 1,8 пункта през предходния месец в резултат на по-неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ отчита, че производственият график в строителството е осигурен за 6,9 месеца напред, което обаче представлява понижение от 0,5 месеца спрямо оценката, направена през юли. По-резервирани са и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца.
Най-сериозните проблеми, затрудняващи дейността на предприятията в този сектор, продължават да бъдат свързвани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Сподели в социалните мрежи