logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Община Видин не плаща извънредния труд на работниците си

Работниците по чистотата към община Видин не получават и стотинка за полагания извънреден труд през почивните дни. За грубото нарушение на законите алармират от синдикалната организация в звено „Чистота“ в сведение-молба до председателя на Общинския съвет, съобщиха съветниците от групата на „Единни за промяна“.
В писмото, което е внесено в постоянните комисии към ОбС, от синдикалната организация посочват редица нарушения на трудовото законодателство от страна на община Видин. От започване дейността на звеното до днес не е имало заплащане за работа през почивните дни – събота и неделя, макар че трудовите договори са сключени при 5-дневна работна седмица. Не се заплаща и уговореното в Колективния трудов договор допълнително възнаграждение при вътрешно заместване на проверителите, което също е в нарушение на договора и Кодекса на труда.
„Към настоящия момент не полагаме нощен труд. Но предвид предстоящия зимен сезон предполагаме, че ще се наложи да даваме нощни дежурства, защото такава е практиката на работодателя от изминалите зими. През миналата зима е имало нощни дежурства, които са плащани на минимална ставка от 0,25 лв. на час“, се посочва в писмото. От синдикалната организация настояват занапред да има по-високо заплащане за нощен труд. Наред с това работниците искат да ползват поне минимални права по наредбата за предоставяне на безплатна храна и напитки.
Законните си искания работниците по чистотата многократно са отправяли към община Видин, но винаги са получавали отказ с оправданието, че няма пари в общинския бюджет, пише още в писмото.
От синдикалната организация очакват съдействие за решаване на проблемите и припомнят, че са в правото си да се обърнат за помощ към Инспекцията по труда или омбудсмана на Републиката, провокирайки проверка в община Видин по спазване на трудовото законодателство.
За решаване на проблемите и стриктно спазване на законите настояват от групата съветници на „Единни за промяна“, които призовават контролните органи незабавно да окажат подкрепа на ощетените работници.

www.24chasa.bg

Сподели в социалните мрежи