logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Статистиката отново отчете – най-ниски заплати във Видин

Видинчани продължават да са на дъното в класацията по заплащане на труда. По данни на статистиката през месец септември тази година най-ниската средна месечна заплата е във Видин – 675 лева.
В останалата част от страната възнагражденията продължават да нарастват. През септември средната месечна заплата достига 1064 лева.
Най-високи са заплатите в столицата – 1427 лв. през септември, което е с 11,4 % над миналогодишните. Второто място е за Стара Загора – 1052 лв.
Средните възнаграждения в близките до Видинско региони – Монтана и Враца, са съответно 800 и 1003 лева.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2017 г. за цялата страна са: създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 2 346 лева; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1728 лева.
Най-ниско платени са работещите в икономическите дейности – хотелиерство и ресторантьорство, строителство и други.

Сподели в социалните мрежи