logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Общинският съвет прие безсмислена програма за туризма

Нова порция безсмислици, водещи до нулеви резултати, гласува с охота сформиралият се приятелски кръг около ГЕРБ в Общинския съвет на Видин. Поредният претупан на две, на три документ на кметската администрация бе годишната програма за развитието на туризма в община Видин, срещу чието приемане групата съветници от „Единни за промяна“ заявиха несъгласие.
„Какво ще се случи реално в сферата на туризма през тази година? Отговор на този въпрос тази програма не може да даде“, заяви общинският съветник Мариета Георгиева. Тя подробно описа пропуските в представеното предложение и отправи искане програмата да бъде върната, допълнена, обоснована и едва след това предложена за гласуване. Искането на „Единни за промяна“, по утвърдила се вече практика, бе отхвърлено от споменатото по-горе мнозинство съветници, включително и от тези от тях, които докато вървяха дебатите традиционно си разказваха смешки или четяха вестници.
„В тази програма липсват количествени и качествени показатели, които съизмерват това, което е заложено в нея. В програмата няма нищо конкретно – ще се печатат брошури, но какви, колко, на какъв език ще са… Нищо от това няма. Няма конкретни мерки, дати и финансово обезпечение. Вместо това чухме как не е работа на Общинския съвет да се изказва по въпроси и дава мнение в сферата на туризма, а това било работа на експерти. Тогава да го разпуснем и закрием този Общински съвет, след като не може да носи отговорност за решенията, които гласува и отговорност пред гражданите на Видин“, обяви председателят на групата на „Единни за промяна“ Росица Кирова и аргументирайки отрицателния вот поясни, че накратко казано програмата за туризма е безсмислена, безформена и водеща до нищо.
Сподели в социалните мрежи