logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Осигурява се финансов ресурс за пътя Видин-Ботевград 

Изграждането на пътя Видин-Ботевград е сред големите инфраструктурни обекти, за чието строителство и довършване ще се осигури финансов ресурс. Това е записано в публикувания за съгласуване проект на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на Министерството на финансите.
С документа са определени средносрочните цели на фискалната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси правила, ограничения и основни принципи за управление на публичните финанси, като с нея се определят и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.
Заедно с магистрала Хемус, Русе-Велико Търново и АМ Струма, в документа е включено и цялостното строителство на пътя от Дунав мост 2 при Видин до Ботевград. Изграждането му ще осъществи висококачествена връзка между АМ „Хемус”, АМ „Тракия”, АМ „Струма” и Дунав мост 2 при Видин-Калафат, посочват още от финансовото министерство.

Сподели в социалните мрежи