logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

До 1 март работодателите подават справки за доходи, изплатени на физически лица през 2020 година

1 март е крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път. Това напомнят от Териториална дирекция на НАП Велико търново, офис Видин

Това е така, защото законоустановения срок 28 февруари изтича в неприсъствен ден тази година. Днес близо 46 хил. фирми получиха напомняне по електронна поща за наближаващия срок.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи по извънтрудови правоотношения, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски за тях.

В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през годината облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски за тях.

Справките се подават само по електронен път чрез персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. За улеснение на работодателите, приходната агенция предоставя и две допълнителни електронни услуги, с които може да се извърши проверка на вече подадените данни, като те могат и да се експортират под формата на таблица.

Сподели в социалните мрежи